• Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

  Loan Utilization

 • Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

  Pregnancy Allowance.

 • Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

  8th AGM

 • Center Chief Seminar

  Center Chief SemiCenter Chief Seminarnar

 • Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

  Centre Of Palpa Khahare Bazaar Branch

हाम्रो बारे जान्नु हाेस

हाम्रो बारे

१ दुरदृष्टिः बिपन्न तथा सीमान्तकृत बर्गका जनतालाई दिगो रुपमा लाघुबित्त सेवा प्रदान गरि आर्थिक तथा सामजिक रुपमा सबल बनाउदै देशको गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउने । २ उद्देश्यहरूः लघुकर्जा वा लाघुबित्तिय सेवाको माधयमबाट निपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि रहेको बिप्पन्न बर्गमा स्वरोजगारको अवस

उपभोक्ता
उपभोक्ता बैंकि

ALTERNATIVE ENERGY LOAN

बैकल्पिक उर्जा कर्जाको अधिकतम सीमा निम्नानुसार हुनेछ ः कर्जाको सीमा ५०००...

SEASONAL LOAN

लिएको कर्जाको राम्रो सदुपयोग गरेका, केन्द्र बैठकमा नियमित रुपमा उपस्थित हु...

DICIPLINE LOAN

यस बैंकबाट कर्जा उपभोग गरी ब्यवसाय गरिरहेका समुहमा आबद्ध सदस्यको परियोजना ...

SME LOAN

बिपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई लघुउद्यम वा व्यव...

FOREIGN EMPLOYMENT LOAN

बैदेशिक रोजगार कर्जा सीमा देहाय बमोजिम हुनेछ । समुहमा आबद्ध सदस्यहरुको ला...

EDUCATIONAL LOAN

शैक्षिक कर्जाको अधिकतम ऋण सीमा रु. ३,००,०००।–(तीन लाख) हुनेछ शैक्षिक कर्जाको...

HOME MAINTENANCE LOAN

घर निर्माण कर्जाको अधिकतम सीमा लागतको आधारमा रु. ५,००,०००।– (पाँच लाख) सम्म ह...

AGRO EQUIPMENT LOAN

कृषि उपकरण कर्जाको अधिकतम सीमा देहाय बमोजिम हुनेछ । समुहमा आबद्ध सदस्यहरु...

We Delivered
जम्मा गर्नु
CSR
कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
take a look at our

EMI Calculator

Some Glimpses
Videos
समाचार
पछिल्लो समाचार
News Image

20-Aug 2019

Sampal News

Sampal News Details

Helpful For You
Useful Links