Follow us

Mission,Vision & Goal

१    दुरदृष्टिः

        बिपन्न तथा सीमान्तकृत बर्गका जनतालाई दिगो रुपमा लाघुबित्त सेवा प्रदान      गरि आर्थिक तथा     सामजिक रुपमा सबल बनाउदै देशको गरिबी निवारणमा        टेवा पुर्याउने ।

२    उद्देश्यहरूः

        लघुकर्जा वा लाघुबित्तिय सेवाको माधयमबाट निपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि    रहेको बिप्पन्न बर्गमा स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गरि महिला सशक्तिकरण तथा आयस्तरमा बृद्घि गराउने ।

        यस बैंकको निक्षेपकर्ता र बित्तिय स्रोत प्रधान गर्ने संस्थाहरुको हित सरक्षण        तथा सम्र्बद्घन गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बाट सर्बसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा      भरपर्दो लाघुबित्त सम्बन्धि सेवा उपलब्ध गराउने ।

३    लक्ष्यः

        गरिबी निराकरण गर्न बितिया बञ्चितिकरणलाई हटाउदै आम बिप्पन्न बर्गमा      बितिया पहुर्को विस्तार गर्ने

४    आधारभूत मान्यताः

 

        बित्तिय समाबेशिकरण नै आर्थिक सम्बृद्घिको आधार हो।

        आर्थिक असमानतालाई लाघुबित्तले कम गर्नमा सहयोग गर्दछ।

        जोस जागर सिप र उधमसिल भएका ब्यक्ति नै लगानी क लागि योग्य    हुन्छन।

        बित्तिय समाबेशिकरंणका माध्यमले सामाजिक समानताको स्थापना गर्न     सकिन्छ।

        अनुसासित ऋणीहरु नै ल बि स स्थायित्तवको कडी हो भन्ने मूल मान्यता ।

५    अपेक्षित उपलब्धि

        कृषि लगायत उत्पादनमुलक छेत्रमा कर्जा तथा लगानी विस्तार हुने ग्रामिण        क्षेत्र मा बित्तिय सेवाको पहुँचमा अभिबृद्घी हुने र बिपन्न बर्गका जनताको    रोजगारी तथा आय आर्जनको अवसरमा वृद्घी भइ उनीहरुको   जिवनस्तरमा       सुधार आइ ग्रामिण छेत्रमा बित्तिय सेवाको पहुँच अभिबृद्घी भै राष्ट्रिय   आर्थिक बिकासमा      लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बिशेष भूमिकालाई स्थायित्व     दिलाउनु हुनेछ ।

Notices