Follow us

SEASONAL LOAN

Interest Rate: 20%

लिएको कर्जाको राम्रो सदुपयोग गरेका, केन्द्र बैठकमा नियमित रुपमा उपस्थित हुने, अनुशासन पालना गर्ने र राम्रो आय आर्जन गर्न सक्ने सदस्यले ६ किस्तापछि मौसमी कर्जा पाउन सक्नेछन् ।चालु बर्षको साधारण कर्जाको सीमा नबढ्ने गरि तोकिएको सीमासम्म यो कर्जा बितरण गर्न सकिने छ ।मौसमीे कर्जाको सीमा निम्नानुसार हुनेछ ।
कर्जाको सीमा रु. ५०००।— देखि ३०,०००।– सम्म
 

Notices