Follow us

DICIPLINE LOAN

Interest Rate: 20%

यस बैंकबाट कर्जा उपभोग गरी ब्यवसाय गरिरहेका समुहमा आबद्ध सदस्यको परियोजना तथा सदस्यलाई थप हौसला बढाउने उद्देश्यले यो कर्जा योजना लागु गरिएको छ । निरन्तर २ वर्ष कर्जा उपभोग तथा बचत गरी असल बर्गमा परेका सदस्यहरु जसले केन्द्रको अनुशासन पूर्णरुपमा परिपालना गरी बैंकवाट प्रवाह भएको कर्जाको लगनसिल र ईमान्दारितापूर्वक   सदुपयोगीता गरेका सदस्यहरुलाई यो कर्जा प्रदान गरिनेछ ।  
अनुशासन कर्जाको सीमा निमनानुसार हुनेछ ।
कर्जाको  सीमा रु. ५०००।— देखि ३०,०००।– सम्म
 

Notices