Follow us

मिर्मिरे बाल बचत

Interest Rate: 9%

बैंकमा आवद् सदस्यहरुले आ आफ्ना बालबच्चाहरुको भविष्यको हितको लागि यो खाता खोलि रकम जम्मा गर्न सक्नेछन ।  यो बचतमा ९% वार्षिक ब्याज दर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सदस्यता लिने दिन रु १००।–मा खाता खोल्न सक्नेछन् । केन्द्र बैठकमा गई सदस्यहरुले न्युनतम रु १००।– वा सो भन्दा वढि रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । यसरी जम्मा हुने रकम आफुलाई समस्या पर्दा तथा आकस्मिक आवश्यकता पुरा गर्न कुनै सदस्यले आफ्नो इच्छा अनुसार रु ५०००।– न्युनतम मौज्दात् राखि झिक्न पाउनेछन् ।Notices