Central Office

Banepa-8, Kavrepalanchowk

Call Us Now

+977 011 662311/662312

Email

info@mirmirebank.com.np

Mirmire Anibarya Bachatबचत विवरण

ब्याज दर : ७.५%
न्यूनतम बचत : रू ५०० /-
ब्याज पोस्टिंग : त्रैमासिक


More about the Product

  • सदस्यता लिने दिनमा रु. १०० देखि ५०० सम्म जम्मा गरि यो खाता खोल्नु पर्नेछ ।
  • यस खातामा नियमित मासिक बैठकमा हरेक सदस्यले न्युनतम रु. १००।– देखी ५०० सम्म जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
Back To Top