Central Office

Banepa-8, Kavrepalanchowk

Call Us Now

+977 011 662311/662312

Email

info@mirmirebank.com.np


Mirmire Timeline


  • 1) कम्पनी स्थापना मिति

    कम्पनी रजिष्‍ट्रारको कार्यालयमा दर्ता

  • 2) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त मिति

    १० जिल्ला कार्य क्षेत्र सहित नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त 

  • 3) काराेबार संचालन

    औपचारिक रूपमा काराेबार संचालन

Back To Top