Central Office

Banepa-8, Kavrepalanchowk

Call Us Now

+977 011 662311/662312

Email

info@mirmirebank.com.np

Aatmanirbhar Bachatबचत विवरण

ब्याज दर : १०%
न्यूनतम बचत : रू ५००० /-
ब्याज पोस्टिंग : त्रैमासिक


More about the Product

  1. वित्तीय संस्थाको नियमानुसार सदस्य बनेको हुनुपर्ने,
  2. रु.१००(एक सय मात्र) जम्मा गरी खाता खोल्न सकिने,
  3. न्युनतम मौज्दात रकम खातामा भएमा दुई लाखको निःशुल्क दुर्घटना वीमा
Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
Back To Top